ช่องทางการชำระเงินของเรา

   ชำระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี

acc_transfer

  ชำระเงินสด (Cash) กับหัวหน้าช่าง

  ชำระด้วยเช็ค (Cheque) สั่งจ่าย
             “บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด

  ชำระผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) 

                            

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่

  02-538-4579, 02-538-1116

Email  rungruengair@gmail.com

  @rungrueangair