ติดต่อเรา (Contact Us)

บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด

20 สตรีวิทยา 2 ซอย 12 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tax ID 0105552073273 (สำนักงานใหญ่)

Rungrueang Air Co.,Ltd. (Head Office)
20 Satriwitthaya 2 Soi 12 Lat phrao, Bangkok Thailand 10230

Opening Hours : 8.00 – 17.00 น.

Tel         |  02-538-4312, 02-538-3802
Tel         |  02-931-0070, 02-538-6894
Fax        |  02-538-1116, 02-538-4579

Mobile    |  080-495-4915, 094-239-3942
Email      |  rungruengair@gmail.com
Line       |  @rungrueangair