การเข้าชมเว็บไซต์ www.rung-ruengair.com

         ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าทุกท่านให้ความสนใจ โดยทีมงานเว็บไซต์ www.-rung-ruengair.com มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าทุกท่าน และต้องการได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการเว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ของเราต่อๆไป ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.rung-ruengair.com เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทีมงานทราบ ทีมงานดำเนินการปรับปรุงเว็ปไซต์อย่างต่อเนื่อง

นโนบายด้านความปลอดภัย (Security policy)

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล เว็บไซต์ www.rung-ruengair.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล เว็บไซต์ www.rung-ruengair.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซตื ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฏหมาย
  2. บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทฯ อย่างชัดเจน
  3. บริษัทฯ ได้ทำการ Scan ไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  4. บริษัทฯ ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  5. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ www.rung-ruengair.com ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เฉพาะที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ rungruengair@gmail.com หรือโทร 02-931-0070