• All Category
    • No product in the cart.

นโยบายของเรา

นโยบายของเรา

นโยบายการซื้อสินค้า (BUYING POLICY)

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

เลือกดูสินค้า ยี่ห้อ รุ่น ที่ต้องการสั่งซื้อ ผ่านเว็บไซต์ www.rung-ruengair.com
แจ้งรุ่น หรือ รหัสสินค้า ที่ต้องการสั่งซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 02-538-6894 / 091-665-4955 หรือ Email : rungruengair@gmail.com หรือ Line : @rungrueangair / แจ้งกับพนักงานขายที่บริษัทฯ
รอการตอบกลับเพื่อยืนยันสินค้า ราคา วันจัดส่ง/วันติดตั้ง
ชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ยืนยันการชำระเงิน โดยส่งสำเนาการชำระเงิน ผ่านช่องทางเดิมที่ติดต่อบริษัทฯ
แจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ (PO/Invoice) และแผนที่พอสังเขป
รอรับสินค้าโดยทีมจัดส่ง หรือสินค้าพร้อมการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ

กรุณาสอบถามกับพนักงานขาย

กรณีลูกค้าซื้อเฉพาะตัวสินค้า ไม่มีการติดตั้ง (เพื่อทราบว่าลูกค้าต้องการมารับสินค้าที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง หรือใช้วิธีจัดส่งสินค้ารูปแบบใด)
กรณีลูกค้าต้องการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต หรือแบบผ่อนชำระ (เพื่อเช็คโปรโมชั่นล่าสุด และทางบริษัทจะได้เตรียมเครื่องรูดบัตรให้กับพนังงานในวันที่เข้าให้บริการ)

** กรณีลูกค้าที่ซื้อเฉพาะเครื่อง**

กรณีลูกค้าซื้อแอร์เฉพาะราคาเครื่อง ลูกค้าจะได้เฉพาะตัวแอร์เท่านั้น ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งแถม (แอร์ติดผนัง ขนาด 9000-30000บีทียู เท่านั้นที่จะมีท่อน้ำยาสำเร็จแถม 4 เมตร
มีบริการจัดส่งสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สอบถามคิวงานและเส้นทางก่อนทุกครั้ง)
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชน ทางบริษัทฯ ส่งสินค้าที่ขนสงเอกชน (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งจากขนส่งถึงบ้านลูกค้าเอง)

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ มีค่าเสียหายจากค่าดำเนินการ 2,000 บาท ต่อสินค้า 1 ชุด
ทางบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าเสียหาย และค่าดำเนินการ โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 091-665-4955 หรือ Email : rungruengair@gmail.com

นโยบายการส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12.00 น. จะถูกส่งภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งวันจัดส่งอีกครั้ง
เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking number) ไปทาง Email หรือ Line

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

ทาง บริษัท รุ่งเรืองแอร์ จำกัด หรือ ผู้ผลิตสินค้า เป็นผู้จัดส่งให้ลูกค้าโดยตรง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น และสินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดส่งเองจะถึงลูกค้าภายใน 36 ชั่วโมง หรือเร็วกว่าที่กำหนด
ส่งผ่าน บริษัทฯ ขนส่งเอกชน ย่านพุทธมณฑล กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด
ส่ง EMS กรณีเป็นสินค้าชิ้นเล็ก โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันทำการถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัด สินค้าจะถึงท่านภายใน 7 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งตามจริงจากผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการรับผิดชอบการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)/บริษัทฯ เอกชน ที่รับขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง LogicPost / LogicPost Plus ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ เอกชน ที่รับงานขนส่ง จะเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว ในวงเงิน 2,000 บาท หรือตามความเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเลยแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
กรณีเป็นสินค้าสั่งผลิต (Made to order) โอนเงินมัดจำ 50% จากยอดสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะทำการ PO สั่งผลิตให้ทันที และชำระเงิน 50% ส่วนที่เหลือในวันที่สินค้าผลิตเสร็จ พร้อมจัดส่ง (โอนส่วนที่เหลือ ก่อนทำการจัดส่ง) ** ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียด และระยะเวลาการผลิตสินค้าให้ลูกค้าทราบก่อนการสั่งซื้อ
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์เข้าไปดูหน้างานติดตั้งแอร์เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือโอนมัดจำค่าสินค้าแล้วเท่านั้น (ลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือโอนเงินมัดจำ แต่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ประเมินหน้างาน สามารถส่งรูปถ่ายสถานที่ติดตั้ง พร้อมพิมพ์เขียวแนบมาทาง Email หรือ ส่งทางทาง Line มาให้ฝ่ายบริการประเมินหน้างานได้)
ลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทฯ เปิดใบกำกับภาษี รบกวนแจ้งรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี ให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า
การนัดวันติดตั้ง หรือส่งสินค้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่มีการทำสัญญาซื้อ-ขาย หรือทำการมัดจำค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
กรณีลูกค้าต้องการผ่อนชำระ ผ่อนผ่านบัตรเครดิต ขณะนี้ลูกค้าสามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิต กริกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรงเทพ, กรงไทย และในเครือกรงศรี (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ขายสินค้าและบริการเป็นเงินสด/เงินโอนเข้าบัญชี/ไม่รับเครดิตทุกกรณี ** ลูกค้าต้องตรวจสอบเบอร์โทร ให้ตรงกับทางเว็บไซต์เท่านั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง ด้วยความปรารถนาดี

นโยบายการรับประกันสินค้า / นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ https://www.rung-ruengair.com มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี ถึง 10 ปี ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าแต่ละยี่ห้อ รุ่นสินค้านั้นๆ เมื่อเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ 02-538-3802 เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจสอบพบว่า สินค้าเสียจากการใช้งานปกติ และยังอยู่ในประกันทางบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

ส่งช่างจากศูนย์บริการเข้าไปตรวจเช็ค และแก้ไขหน้างาน
ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
2.1 ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
2.2 ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทฯจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทางบริษัทฯ จะประสานงานเข้าไปตรวจเช็คแก้ไข หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ท่านกรณีไม่สามารถแก้ไขได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มีอ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ (ในสภาพเหมือนตอนที่รับสินค้า
เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย คุณจิราวรรณ 091-665-4955, 02-538-6804

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด หรือยังไม่ได้เริ่มใช้งานเท่านั้น
บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น กรณีสินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงกันให้แทน
บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

นโยบายการร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องของเรา

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาได้ 2 ช่องทาง

ทาง Line Id: @rungrueangair
จดหมายทาง Email address > rungruengair@gmail.com

การดำเนินการหลังรับเรื่อง

www.rung-ruengair.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
ทางบริษัทฯ จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นโยบายการแก้ปัญหาร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครอบสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต
ทาง www.rung-ruengair.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ที่กฏหมายกำหนด

ช่องทางการระงับข้อผิดพลาดโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 02-547-5960 โทรสาร 02-547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

Email : e-commerce@dbd.go.th

Website : www.dbd.go.th