• All Category
  • No product in the cart.

Carrier 4-Way Cassette type รุ่น X Power Inverter (40TGV-UP)

Carrier 4-Way Cassette type รุ่น X Power Inverter (40TGV-UP)

Carrier 4-Way Cassette type รุ่น X Power Inverter (40TGV-UP)

฿40,600.00฿86,800.00

Carrier X Power Inverter 4-Way Cassette type (40TGV-UP)
เครื่องปรับอากาศ Carrier X Power Inverter  
เครื่องปรับอากาศ Carrier X Power Inverter 4-Way Cassette type (40TGV-UP) ระบบกระจายลมแยกอิสระ 4 ทิศทาง ช่วยส่งลมเย็นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานทุกทิศทางประหยัดพลังงานด้วยระบบ Inverter มีเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่ให้ประสิทธิภาพ การทำความเย็นสูงแต่ใช้กระแสไฟต่ำ

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , ,

คุณสมบัติ เครื่องปรับอากาศ Carrier 4-Way Cassette type รุ่น X Power Inverter (40TGV-UP)

 • Multi-Louver individual control ระบบกระจายลมแยกอิสระ 4 ทิศทาง ช่วยส่งลมเย็นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานทุกทิศทาง (Standard swing / Diagonally opposite swing / Turn-around swing)
 • Built-in condensate drain pump ชุดปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงาน สามารถส่งน้ำทิ้งในแนวดิ่งได้สูงสุดถึง 661 มิลลิเมตร
 • Anti-bacterial glass ช่วยจำกัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในระบบน้ำทิ้ง และช่วยการระบายน้ำทิ้งให้ง่ายขึ้น
 • Condensing Unit Durability Aluminum Alloy จะเบากว่าทองแดงถึง 1 ใน 3 แผงคอยล์ร้อนผลิตจาก Aluminum Alloy ผสมสารชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
 • Fin guard installed เพิ่มความปลอดภัย โดยการติดตั้ง Fin guard สำหรับป้องกันอันตรายจากครีบ ของแผงระบายความร้อน
 • Plastic joint cover and rubber sheet installed ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น โดยการป้องกันทุกรอยต่อพลาสติก และแผ่นยางชนิดพิเศษ ระหว่างแผงระบายความร้อนและตัวเครื่องที่ทำจากเหล็กเคลือบสี เพื่อป้องกันการเสียดสีและลดการกัดกร่อน
 • Sealed up inverter box ชุดกล่องควบคุม Inverter ของ Xpower ถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ เพื่อป้องกันฝุ่น ทรายและสัตว์ขนาดเล็ก
 • Anti-Corrosion เทคโนโลยีใหม่ของแผงระบายความร้อนที่ต้านทานการกัดกร่อนด้วย Aluminium Alloy ที่มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อน ทนทาน น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน
 • CONTROL WITH TECHNOLOGIES เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายใช้งานสะดวก
 • Wireless remote controller
 • WARRANTY คอมเพรสเซอร์ 7ปี อะไหล่ 2ปี จากผู้ผลิต
ราคา Carrier รุ่น XPower Inverter 4-Way Cassette type (40TGV-UP)
FCU+CDU BTU SEER ราคาเครื่อง
40TGV0131UP+38TGV0131A1 13300 26.00 40,600
40TGV0181UP+38TGV0181A1 18100 24.10 43,500
40TGV0241UP+38TGV0241A1 24200 19.00 49,900
40TGV0251UP+38TGV0251A1 25200 22.72 56,500
40TGV0301UP+38TGV0301A1 30000 20.85 61,500
40TGV0361UP+38TGV0361A1/A3 36100 20.00 65,500
40TGV0391UP+38TGV0391A3 38500 21.50 70,700
40TGV0401UP+38TGV0401A1/A3 40200 20.30 71,700
40TGV0481UP+38TGV0481A3 48000 17.33 77,000
40TGV0601UP+38TGV0601A3 60700 17.50 86,800
ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษี

BTU

13300 BTU, 18100 BTU, 24200 BTU, 25200 BTU, 30000 BTU, 36100 BTU, 38500 BTU, 40200 BTU, 48000 BTU, 60700 BTU