ติดตั้งแอร์บ้าน (Installation air conditioner)

การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ที่เหมาะสม

 • ถ้าเป็นห้องนอนควรวางให้ลมจากเครื่องปรับอากาศเป่าด้านข้างลำตัวขณะนอนเสมอ เพราะถ้าให้ลมพัดจากศีรษะไปเท้า หรือเท้าไปศีรษะ จะส่งผลให้ไม่สบายได้ง่าย
 • ไม่ควรวางเครื่องไว้เหนือเตียง เนื่องจากในการดูแลรักษา จะต้องมีการล้าง และปัดฝุ่นที่ฟิลเตอร์อยู่บ่อยๆ จะทำให้เตียงสกปรกง่าย ดังนั้นควรติดตั้งแอร์ในบริเวณที่จะสามารถทำการซ่อม บริการได้สะดวก
 • อย่าตั้งอุณหภูมิให้เย็นเกินไป เพราะเมื่อนอนหลับแล้ว เราจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อีก ทำให้ไม่สบายได้ง่ายเช่นกัน หรือหากทีรีโมทคอนโทรลก็ควรจัดให้อยู่ใกล้เตียง
 • ใหากมีพื้นที่นั่งเล่นอยู่ในห้องนอน ก็ควรจัดให้ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศส่งความเย็นไปหามากกว่าส่วนที่ใช้นอน เนื่องจากขณะนอนหลับเราต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ
 • ควรวางแฟนคอยล์ยูนิตให้ใกล้ช่องเปิดหรือระเบียงที่มีคอนเดนซิ่งยูนิต วางอยู่ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งแอร์และดูแลรักษา
 • คอนเดนซิ่งยูนิต ควรวางบริเวณที่สามารถระบายความร้อนได้สะดวก เว้นจากกำแพงมาถึงด้านหลัง และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอร์ในบริเวณที่มีกรดซัลไฟด์ เช่นบริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะสารทำความเย็นจะเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลไฟด์ ทำให้เกิดแก๊สมีพิษต่อร่างกายเมื่อสูดดม

ค่าบริการติดตั้งแอร์บ้าน

ขนาดบีทียูแบบติดผนังแบบตั้งพื้น/แขวนแบบคอยล์เปลือยแบบสี่ทิศทาง
8000-150002,5003,5004,5005,500
15100-250003,0004,0005,0006,000
25100-300003,5004,5005,5006,500
30100-3500045,005,5006,5007,500
35100-400005,0006,0007,0008,000
40100-500005,5006,5007,5008,500
50100-600006,0007,0008,0009,000
60100-800008,5009,50010,500
80100-10000010,00011,00012,000
100100-12000012,00013,00014,000

เงื่อนไขและอุปกรณ์การบริการติดตั้งแอร์บ้าน

ท่อทองแดงชนิดม้วน

อุปกรณ์มาตรฐาน ชุดละ 4 เมตร

 • ท่อขนาด 1/4″+3/8″ ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท
 • ท่อขนาด 1/4″+1/2″ ส่วนเกินเมตรละ 600 บาท
 • ท่อขนาด 1/4″+5/8″ ส่วนเกินเมตรละ 700 บาท
 • ท่อขนาด 3/8″+5/8″ ส่วนเกินเมตรละ 800 บาท
 • ท่อขนาด 3/8″+3/4″ ส่วนเกินเมตรละ 900 บาท
 • กรณีงานท่อเส้นให้สอบถามกับพนักงาน

สายไฟ

อุปกรณ์มาตรฐาน ชุดละ 10 เมตร

 • ขนาด 2×2.5 ส่วนเกินเมตรละ 50 บาท
 • ขนาด 2×4 ส่วนเกินเมตรละ 100 บาท
 • ขนาด 1×4 ส่วนเกินเมตรละ 200 บาท
 • กรณีขนาดอื่นให้สอบถามพนักงาน

ท่อน้ำทิ้งแอร์

อุปกรณ์มาตรฐาน ชุดละ 5 เมตร

 • PVC ขนาด 3/8 สีเทา เมตรละ 50 บาท
 • PVC ขนาด 1/2 สีขาว เมตรละ 100 บาท
 • ขนาดอื่นให้สอบถามพนักงาน

ขาแขวนคอยล์ร้อน

ขาแขวน Condensing Unit

 • ขาแขวนตัว L ขนาด 45 cm. ชุดละ 500 บาท
 • ขาแขวนตัว L ขนาด 50 cm. ชุดละ 700 บาท
 • ขาแขวนตัว L ขนาด 60 cm. ชุดละ 900 บาท
 • ขาแขวนกระเช้า ชุดละ 1,000 บาท

รางครอบท่อน้ำยาแอร์

อุปกรณ์มาตรฐาน ชุดละ 4 เมตร

 • รางขนาด 75 เมตรละ 300 บาท
 • รางขนาด 100 เมตรละ 500 บาท

เบรกเกอร์แอร์

 • เบรกเกอร์ ไฟ 220V อุปกรณ์มาตรฐาน
 • เบรกเกอร์ ไฟ 380V ลูกละ 1,650 บาท

ปั๊มเดนน้ำทิ้งแอร์

ปั๊มเดนน้ำทิ้งแอร์ (กรณีต้องใช้)

 • ขนาด 9000-18000 Btu/h ชุดละ 2,500 บาท
 • ขนาด 20000-36000 Btu/h ชุดละ 3,800 บาท

Grille ปรับทิศทางลม

 • ขนาด 48×48 cm. ชุดละ 800 บาท
 • ขนาด 58×58 cm. ชุดละ 1,000 บาท
 • ขนาด 60×60 cm. ชุดละ 1,200 บาท

หมายเหตุ

 • กรณีกรีดปูน เมตรละ 800 บาท
 • รับประกันงานติดตั้งระบบน้ำยารั่วซึม 1 ปี
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคาดังกล่าวไม่มีบริการล้างแอร์ฟรีหลังการติดตั้ง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมเมนไฟฟ้าของแอร์
 • ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหน้างาน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า