ลักษณะงาน

  • ทำบัญชีรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
  • ดูแลงานด้านเอกสารรับ-จ่าย
  • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • หากมีประสบการด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือนประจำ ค่าคอมมิชชั่น และผลตอบแทนความสามารถ
  • เป็นพนักงานประจำได้รับสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท
  • มีทักษะในงานด้านบัญชี และใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • เพศชาย-หญิง