ย้ายแอร์บ้าน (Move air conditioner)


     การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ที่เหมาะสม (Installation) มีเทคนิคดังนี้

 • ถ้าเป็นห้องนอนควรวางให้ลมจากเครื่องปรับอากาศเป่าด้านข้างลำตัวขณะนอนเสมอ เพราะถ้าให้ลมพัดจากศีรษะไปเท้า หรือเท้าไปศีรษะ จะส่งผลให้ไม่สบายได้ง่าย
 • ไม่ควรวางเครื่องไว้เหนือเตียง เนื่องจากในการดูแลรักษา จะต้องมีการล้าง และปัดฝุ่นที่ฟิลเตอร์อยู่บ่อยๆ จะทำให้เตียงสกปรกง่าย ดังนั้นควรติดตั้งแอร์ในบริเวณที่จะสามารถทำการซ่อม บริการได้สะดวก
 • อย่าตั้งอุณหภูมิให้เย็นเกินไป เพราะเมื่อนอนหลับแล้ว เราจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อีก ทำให้ไม่สบายได้ง่ายเช่นกัน หรือหากทีรีโมทคอนโทรลก็ควรจัดให้อยู่ใกล้เตียง
 • ใหากมีพื้นที่นั่งเล่นอยู่ในห้องนอน ก็ควรจัดให้ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศส่งความเย็นไปหามากกว่าส่วนที่ใช้นอน เนื่องจากขณะนอนหลับเราต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ
 • ควรวางแฟนคอยล์ยูนิตให้ใกล้ช่องเปิดหรือระเบียงที่มีคอนเดนซิ่งยูนิต วางอยู่ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งแอร์และดูแลรักษา
 • คอนเดนซิ่งยูนิต ควรวางบริเวณที่สามารถระบายความร้อนได้สะดวก เว้นจากกำแพงมาถึงด้านหลัง และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอร์ในบริเวณที่มีกรดซัลไฟด์ เช่นบริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะสารทำความเย็นจะเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลไฟด์ ทำให้เกิดแก๊สมีพิษต่อร่างกายเมื่อสูดดม

    ค่าบริการติดตั้งแอร์ (Installation)

 แอร์ขนาด บีทียู (Btu/h)  ติดผนัง (Wall mounted)  ตังพื้น/แขวน (Floor/Ceiling mounted)  สี่ทิศทาง (Cassette mounted)
9000-15000 2,500 3,500 5,500
15100-25000 3,000 4,000 6,000
25100-30000 3,500 4,500 6,500
30100-35000 4,500 5,500 7,500
35100-40000 5,000 6,000 8,000
40100-50000 5,500 6,500 8,500
50100-60000 6,000 7,000 9,000
60100-80000 8,500 10,500
80100-100000 10,000 12,500
100100-120000 12,000 14,000

เงื่อนไขการบริการติดตั้งแอร์บ้าน (เครื่องปรับอากาศ)

หมายเหตุ

 • รับประกันงานติดตั้งระบบน้ำยารั่วซึม 1ปี
 • ราคาดังกล่าวไม่มีบริการล้างแอร์ฟรี หลังการติดตั้ง
 • ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหน้างานของลูกค้า
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า