• All Category
  • No product in the cart.

ย้ายแอร์บ้าน

ย้ายแอร์บ้าน

การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ที่เหมาะสม

 • ถ้าเป็นห้องนอนควรวางให้ลมจากเครื่องปรับอากาศเป่าด้านข้างลำตัวขณะนอนเสมอ เพราะถ้าให้ลมพัดจากศีรษะไปเท้า หรือเท้าไปศีรษะ จะส่งผลให้ไม่สบายได้ง่าย

 • ไม่ควรวางเครื่องไว้เหนือเตียง เนื่องจากในการดูแลรักษา จะต้องมีการล้าง และปัดฝุ่นที่ฟิลเตอร์อยู่บ่อยๆ จะทำให้เตียงสกปรกง่าย ดังนั้นควรติดตั้งแอร์ในบริเวณที่จะสามารถทำการซ่อม บริการได้สะดวก

 • อย่าตั้งอุณหภูมิให้เย็นเกินไป เพราะเมื่อนอนหลับแล้ว เราจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อีก ทำให้ไม่สบายได้ง่ายเช่นกัน หรือหากทีรีโมทคอนโทรลก็ควรจัดให้อยู่ใกล้เตียง

 • หากมีพื้นที่นั่งเล่นอยู่ในห้องนอน ก็ควรจัดให้ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศส่งความเย็นไปหามากกว่าส่วนที่ใช้นอน เนื่องจากขณะนอนหลับเราต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ

 • ควรวางแฟนคอยล์ยูนิตให้ใกล้ช่องเปิดหรือระเบียงที่มีคอนเดนซิ่งยูนิต วางอยู่ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งแอร์และดูแลรักษา

 • คอนเดนซิ่งยูนิต ควรวางบริเวณที่สามารถระบายความร้อนได้สะดวก เว้นจากกำแพงมาถึงด้านหลัง และสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร

 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอร์ในบริเวณที่มีกรดซัลไฟด์ เช่นบริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะสารทำความเย็นจะเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลไฟด์ ทำให้เกิดแก๊สมีพิษต่อร่างกายเมื่อสูดดม

ขนาดบีทียู แบบติดผนัง แบบตั้งพื้น/แขวน แบบคอยล์เปลือย แบบสี่ทิศทาง
8500-15000 4,000 4,500 7,000 7,000
15100-24000 5,000 5,500 7,500 7,500
24100-30000 5,500 6,500 8,500 8,500
30100-36000 6,000 7,500 9,500 9,500
36100-40000 7,000 8,500 10,500 10,500
40100-48000 9,500 11,000 11,000
48100-60000 10,000 11,500 11,500

เงื่อนไขและอุปกรณ์การบริการติดตั้งแอร์บ้าน

 • Move อุปกรณ์เดิมของลูกค้าไปทั้งหมด

 • หากมีอุปกรณ์ส่วนเกิน ช่างจะแจ้งให้ทราบที่หน้างาน

 • รับประกันงานติดตั้งระบบน้ำยารั่วซึม 90 วัน

 • ราคาดังกล่างไม่มีล้างแอร์ฟรี แต่สามารถให้ล้างก่อนติดตั้งตำแหน่งใหม่ได้ (มีค่าใช้จ่าย)

 • ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหน้างานของลูกค้า

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ราคาดังกล่าวอาจมีปรับตามระยะทางการขนย้ายไปสถานที่ใหม่

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า